Εγγραφή logged in as: guest

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Ανταλλαγές Νέων, Training Courses, κ.α.) προωθούν την κινητικότητα των νέων σε όλη την Ευρώπη και επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν διάρκεια από 5 έως 10 ημέρες και σε αυτά συμμετέχουν νέοι και νέες από διαφορετικές χώρες. Εδώ θα βρείτε όλα τα ευρωπαΐκά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Erasmus

Cafe Sedir Bar Masası Cafe Masa Sandalye