Εγγραφή logged in as: guest

Γίνετε μέλος στο Youthnet Hellas

Μέλος του Youthnet Hellas μπορεί να γίνει όποιος είναι ή αισθάνεται Νέος, καθώς και όποιος ενδιαφέρεται για ζητήματα Νεολαίας.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα, με τα πρώτα να έχουν επιπλέον το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Οργάνωσης. Στα τακτικά μέλη συμπεριλαμβάνονται, εκτός των ιδρυτικών μελών, και όσα έκτακτα μέλη επιθυμούν, μετά από διαδικασία που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Youthnet Hellas.

Όλα τα μέλη του Youthnet Hellas έχουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια:

  • αποκτούν πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών σχετικά με θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης σε οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα
  • έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε συγκεκριμένες ενότητες του www.youthnet.gr με χρήση προσωπικού κωδικού
  • έρχονται σε επαφή με ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και γίνονται μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών
  • παραλαμβάνουν το ηλεκτρονικό newsletter του Youthnet Hellas
  • έχουν προτεραιότητα συμμετοχής σε Εθνικές Δράσεις του Youthnet Hellas
  • έκπτωση 15% στο σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Κρήτης σε όλη την Ελλάδα

Αν θέλεις να γίνεις και εσύ μέλος μιας μεγάλης παρέας, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

  • καταθέτεις 10€, το ποσό της ετήσιας συνδρομής, στο λογαριασμό του Youthnet Hellas στην Τράπεζα Πειραιώς: EUR 5751 047329 934, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό σου στην κατάθεση
  • στέλνεις e-mail στο members@youthnet.gr ενημερώνοντάς μας για την κατάθεση
  • κατεβάζεις, συμπληρώνεις και υπογράφεις την αίτηση μέλους και την στέλνεις σκαναρισμένη στο members@youthnet.gr
  • κάνεις εγγραφή στο παρόν website συμπληρώνοντας τα στοιχεία σου στη φόρμα εγγραφής
Cafe Sedir Bar Masası Cafe Masa Sandalye