Εγγραφή logged in as: guest

Γίνετε υποστηρικτής του Youthnet Hellas

Το Youthnet Hellas είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός και οι πόροι του σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού του μπορούν να προέρχονται μόνο από συνδρομές των μελών, έσοδα από δραστηριότητες της Οργάνωσης και οικονομικές εισφορές - χορηγίες ιδιωτών ή νομικών προσώπων. Όλοι οι πόροι διατίθενται για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Youthnet Hellas.

Πώς αξιοποιούνται τα χρήματά σας;

Η οικονομική σας προσφορά μάς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τις δράσεις μας και κυρίως τη διεκδίκηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανταλλαγής για τους Νέους της χώρας μας!

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι Νέοι και Νέες από όλη την Ελλάδα θα μπορούν να συμμετέχουν με μηδαμινό κόστος σε εκπαιδευτικά ταξίδια, σεμινάρια και συνέδρια σε χώρες του εξωτερικού, θα ανταλλάσσουν εμπειρίες, θα γνωρίζουν νέες κουλτούρες και κυρίως θα μπορούν επιτέλους να συνομιλούν ως ισότιμοι εταίροι με Νέους και Νέες από άλλες χώρες!

Μπορείτε να συμβάλλετε και εσείς να καταστήσουμε τους Νέους της Ελλάδας, Πολίτες της Ευρώπης!

Για να ενισχύσετε οικονομικά τις δράσεις του Youthnet Hellas μπορείτε να καταθέσετε το ποσό που επιθυμείτε στον παρακάτω λογαριασμό:

  • Τράπεζα Πειραιώς: EUR 5751 047329 934

Μετά παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την επιβεβαίωση της κατάθεσης:

Cafe Sedir Bar Masası Cafe Masa Sandalye