Εγγραφή logged in as: guest

Γίνετε εθελοντής στο Youthnet Hellas

Κοινό όραμα, αφοσίωση και καλή διάθεση: αυτά είναι τα βασικά κριτήρια του εθελοντή του Youthnet Hellas!

Οι εθελοντές του Youthnet Hellas μπορούν να προσφέρουν σε μια σειρά από διαφορετικούς τρόπους στο διοικητικό - γραφειοκρατικό μηχανισμό και σε εθνικές ή τοπικές δράσεις, αν έχουν κοινό όραμα, αφοσίωση στους σκοπούς της Οργάνωσης, καλή διάθεση και ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • ικανότητες επικοινωνίας
 • ικανότητες οργάνωσης γραφείου
 • γνώση ξένων γλωσσών
 • γνώση χρήσης Η/Υ
 • φαντασία και πρωτότυπες ιδέες
 • λίγο διαθέσιμο χρόνο!

Όλοι οι εθελοντές μας έχουν τα ίδια προνόμια με τα μέλη του Youthnet Hellas και επιπλέον:

 • αποκτούν νέες δεξιότητες και γνώσεις για ζητήματα ΜΚΟ
 • γνωρίζουν ανθρώπους με ίδια ενδιαφέροντα από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και χώρες του εξωτερικού
 • απολαμβάνουν τη χαρά της συλλογικής δράσης και της ομαδικής εργασίας
 • δεν πληρώνουν ετήσια συνδρομή
 • τους καλύπτουμε τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για όσο διάστημα πραγματοποιείται η δράση στην οποία συμμετέχουν, εφόσον γίνεται μακρυά από τον τόπο διαμονής τους

Για να γίνεις εθελοντής του Youthnet Hellas, μπορείς απλά να μας στείλεις e-mail ενδιαφέροντος στο members@youthnet.gr

Cafe Sedir Bar Masası Cafe Masa Sandalye