Εγγραφή logged in as: guest

Εγγραφές

Διαχείριση παραμέτρων

Γενικά

ID
Ομάδα παραμέτρων
Auto response mail
Το mail που χρησιμοποιείται για να σταλθούν αυτοματοποιημένες απαντήσεις από την ιστοσελίδα. Πρέπει να έχει δημιουργηθεί και στον server.
Account Activation String
Επιλέγοντας 'ναι' θα σταλθεί στον χρήστη ένα mail για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του πατώντας σε ένα link
Account Admin Activation
Επιλέγοντας 'ναι' θα πρέπει να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό και ένας adminstrator, ανεξάρτητα αν ο χρήστης πρέπει να τον ενεργοποιήσει ή όχι μέσω mail
Cinema Last Articles Limit
Οι τελευταίες μέρες που περιλαμβάνουν τα άρθρα που θα εμφανίζονται στο cinema.

Αρχεία

Limited Files Stored Capacity
Επιλέγοντας 'ναι' θα υπάρχει περιορισμός στον όγκο των αρχείων που θα μπορεί να αποθηκεύσει ο χρήστης. Ο μέγιστος όγκος ορίζεται στο επόμενο πεδίο
Maximum Files Stored Capacity
Ο μέγιστος επιτρεπτός όγκος αποθηκευμένων αρχείων (σε Mb). Λαμβάνεται υπόψιν μόνο αν είναι ενεργοποιημένος ο περιορισμός στην αποθήκευση αρχείων
Cafe Sedir Bar Masası Cafe Masa Sandalye