Εγγραφή logged in as: guest

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2013

Το Youthnet Hellas, μαζί με οργανώσεις άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ.Martin Schulz, σε τελετή που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 16 Οκτωβρίου 2013. Το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη απονέμεται σε ετήσια βάση σε αξιόλογες πρωτοβουλίες οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Την πρόταση για την βράβευση του Youthnet Hellas εισηγήθηκε ο ελληνικής καταγωγής ευρωβουλευτής, κ. Γιώργος Χατζημαρκάκης.

Το Youthnet Hellas βραβεύτηκε για το σημαντικό και πολύπλευρο έργο του. Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκε η καινοτόμος δουλειά για τη συγγραφή της Ετήσιας Αναφοράς για τον Τομέα της Νεολαίας στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια, καθώς και η σημαντική προσπάθεια για την προώθηση της κινητικότητας των νέων στις χώρες της Ευρώπης. Αυτό έγινε εφικτό με τη συμμετοχή πάνω από 500 νέων απ’ όλη την Ελλάδα σε περισσότερα από 150 επιδοτούμενα προγράμματα Youth in Action, και τις ευκαιρίες να συμμετέχουν σε συλλογικές δράσεις, να αποκτούν εμπειρία σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και να συμβάλλουν δυναμικά στη διαμόρφωση μια υγιούς πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

Cafe Sedir Bar Masası Cafe Masa Sandalye