Εγγραφή logged in as: guest

Ποιοι είμαστε

Το Youthnet Hellas είναι ένας Μη Κυβερνητικός, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που επιζητά την ενεργό συμμετοχή των Νέων σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω δράσεων και παρεμβάσεων.

Ξεκίνησε από μια ομάδα νέων απ' όλη την Ελλάδα που αποφάσισε να διοχετεύσει τη ζωντάνια και την ενέργειά της σε μία νέα ΜΚΟ, αξιοποιώντας παράλληλα πλούσιες εμπειρίες από τη μακροχρόνια ενασχόληση με τα Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια Νέων, αλλά και τις γνώσεις σχετικά με τις Πολιτικές Νεολαίας, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τον Εθελοντισμό.

Στόχος του είναι η δικτύωση των Νέων με βάση θεματικές πρωτοβουλίες και η παρακολούθηση της υλοποίησης των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών για τους Νέους στην Ελλάδα.

Το Youthnet Hellas προσφέρει στα μέλη του απ' όλη την Ελλάδα τη δυνατότητα να βρουν μέσω ενός σύγχρονου και εύχρηστου διαδικτυακού τόπου πληροφορίες για θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε., εκπαιδευτικά νέα, δράσεις ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών σχετικά με το Περιβάλλον, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ειρήνη, τη Δημοκρατία και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τους Νέους να συμμετέχουν σε μια σειρά από Εθνικές Δράσεις και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού.

Το Youthnet Hellas, μαζί με οργανώσεις άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz, σε τελετή που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 16 Οκτωβρίου 2013. Το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη απονέμεται σε ετήσια βάση σε αξιόλογες πρωτοβουλίες οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Την πρόταση για την βράβευση του Youthnet Hellas εισηγήθηκε ο ελληνικής καταγωγής ευρωβουλευτής, Γιώργος Χατζημαρκάκης.

Με το βραβείο αναγνωρίστηκε η καινοτόμος δουλειά για τη συγγραφή της Ετήσιας Αναφοράς για τον Τομέα της Νεολαίας στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια, καθώς και η σημαντική προσπάθεια για την προώθηση της κινητικότητας των νέων στις χώρες της Ευρώπης. Αυτό έγινε εφικτό με τη συμμετοχή πάνω από 500 νέων απ’ όλη την Ελλάδα σε περισσότερα από 150 επιδοτούμενα προγράμματα Youth in Action, και τις ευκαιρίες να συμμετέχουν σε συλλογικές δράσεις, να αποκτούν εμπειρία σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και να συμβάλλουν δυναμικά στη διαμόρφωση μια υγιούς πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

Η πρόταση του Youthnet Hellas με τίτλο Training for Developing Youth Reporting Capacities (You.Re.Ca.) βραβεύθηκε με την πιστοποίηση ποιότητας και αριστείας από την UNESCO κατά τη διάρκεια του 8ου Φόρουμ Νεολαίας που έγινε στο Παρίσι μεταξύ 29 και 31 Οκτωβρίου 2013. Από τις 1532 προτάσεις που κατατέθηκαν από όλο τον κόσμο, η πρόταση του Youthnet Hellas ήταν στις 15 που βραβεύθηκαν από όλο τον κόσμο και στις 3 από τη γεωγραφική περιοχή Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής.

Η πρόταση του Youthnet Hellas εστιάζει στην εκπαίδευση Νέων που ηγούνται νεανικών οργανώσεων ή ΜΚΟ, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να συντάξουν τις Εθνικές τους Αναφορές Νεολαίας. Στην εκπαίδευση θα πάρουν μέρος ηγέτες νεανικών οργανώσεων από 15 κράτη οι οποίοι θα επιλεγούν από 3 Ηπείρους. Οι 15 προτάσεις παρουσιάστηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση της UNESCO που έγινε στο Παρίσι το Νοέμβριο του 2013.

Το Φεβρουάριο του 2015, το κράτος του Κουβέιτ, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του προγράμματος και την ανάγκη εκπαίδευσης των Νέων, εξέφρασε την επιθυμία να συνδράμει στην υλοποίηση του προγράμματος «You.Re.Ca.». Η συνδρομή αυτή από το κράτος του Κουβέιτ, είναι μια νέα μορφή χρηματοδοτικού εργαλείου που για πρώτη φορά χρησιμοποιείται από το Youthnet Hellas, με τη διαμεσολάβηση της UNESCO, και φέρνει την οργάνωση πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει μέσω του προγράμματος «You.Re.Ca.». Τον Ιούνιο του 2015 θα ξεκινήσει το online training μέσω της πλατφόρμας του «You.Re.Ca.» που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες της εκπαίδευσης όπου 50 νέοι από 41 χώρες θα εκπαιδευτούν στην σύνταξη Εθνικών Αναφορών Νεολαίας.

Cafe Sedir Bar Masası Cafe Masa Sandalye